Saving Successful
Saving Failed!

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Katulad ng ibang mga pawnshop, ang Villarica po ba ay sumisingil din ng service charge?

Kahit pinapayagan po ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang mga pawnshop na maningil ng service charge, ang Villarica po ay hindi sumisingil ng service charge.

Paano kami makatitiyak o makasisiguro na protektado ang aming mga sangla?

Ang inyo pong mga sangla ay nakatago sa isang "burglar proof safe" na nakapaloob sa konkretong vault hindi kayang sirain ng kahit anong bagay.

Ano ano ang mga services na ibinibigay ng Villarica?

Bukod sa pawnshop, ang Villarica ay Money Remittance o Money Transfer sa loob at labas ng Pilipinas, mayroon din po kaming Money Changer, Auctioned Jewelry for Sale, Bills Payments & Loadings.

Ano ang pagkakaiba ng Villarica sa iba pang mga pawnshop?

Kumpara po sa ibang mga pawnshop, ang Villarica po ang may pinakamataas na appraisal ng sangla. Ang Villarica po ay may maraming sangay sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sa Villarica, nakatitiyak kayong protektado ang inyong mga sangla. At bukod sa mabilis na serbisyo, ang aming mga tauhan ay magigiliw at matulungin

Kung hindi ko hawak ang aking papel de ahensya, malalaman ko ba kung kailan ko dapat tubusin o patubuan ang aking sangla?

Kung kayo po ay naglagay ng cellphone no. or postal address sa inyong KYC form, makatatanggap po kayo ng notice thrutext message or sulat bilang reminder na kailangan nyo ng patubuan o tubusin ang inyong sangla. Nakasaad din po saaming reminder kung kailan masusubasta ang inyong sangla. Maaari din po kayong magpadala ng message sa facebook page ng Villaricakung mayroon kayong katanungan.

Maaari po bang magpartial payment o hulugan ang aking sangla?

Maaari po. Mas mainam po kung ang hulog ay isasabay nyo sa date ng inyong pagpapatubo.

May Lay-away po ba kayo sa inyong Auctioned Jewelry for Sale?

Wala po kaming lay-away pero may mga buwan po na kami ay nagbibigay ng 10% discounts.

Ilang araw po ba ang palugit na ibinibigay nyo sa customer bago masubasta ang sangla?

Ang Villarica po ay nagbibigay ng 90 days grace period bago masubasta ang sangla.

Maaari ko bang padagdagan ang aking sangla?

Maaari po hangga't aabot sa halaga ng inyong alahas batay sa kasalukuyang gold rate.

Magkano puedeng isangla ang alahas na binili ko sa Villarica?

Hanggang kalahati po ng pagkakabili ang loan value ng alahas. Maisasangla po ito sa branch kung saan nyo binili. Dalhin lamang po ang inyong resibo.

Kung ako ay magpapadala ano kailangan ng aking receiver? 

Kung kayo ay magpapadla kailangan po ay mayroon kayong Valid ID, pati na rin ang tatanggap ng pera (Receiver). Kailangan din po na alam ninyo ang mahahalagang detalye ng padala.

Parehas lang ba and rate ninyo sa dollar kahit na small bills lang? 

Parehas lang po ang rate ng papalit kahit sa small bills maliban lamang kung lumagpas na sa 20 piraso ang $1. Ito po ay magkakaroon ng kabawasan na $0.25 sa rate.